Minggu, 03 Maret 2013

[Kpop] Girl's You're Tall!

Eye Candy: Girl, You’re Tall! 
Girl's Generation Sooyoung 

Eye Candy: Girl, You’re Tall!

After School Uee

 
Eye Candy: Girl, You’re Tall!

 F(x) Sulli

Eye Candy: Girl, You’re Tall!

Sistar Soyu
Eye Candy: Girl, You’re Tall! 

Dal Shabet Subin
 
Eye Candy: Girl, You’re Tall! 
T-Ara Eunjung

 Eye Candy: Girl, You’re Tall! 
Hello Venus Nara

 Eye Candy: Girl, You’re Tall! 

Nine Muses Sera

Eye Candy: Girl, You’re Tall! 

AOA Hyejeong

Eye Candy: Girl, You’re Tall! 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar